Algemeen Nut Beogende Instelling

Naam: Stichting Nederlands Watermuseum

RSIN: 808303430

Contactgegevens:

Bezoekadres: Zijpendaalseweg 26, 6814 CL Arnhem

Postadres: Zijpendaalseweg 26, 6814 CL Arnhem

Telefoonnummer: 026-4452548

Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel met tentoonstellingen en educatieve programma’s een zo breed mogelijk publiek te informeren over en te betrekken bij “alle aspecten van zoetwater” middels het beheren en onderhouden van een voor het publiek toegankelijk educatief watermuseum in en rondom de Begijnemolen in het park Sonsbeek te Arnhem, en voorts al wat hiermee rechtstreek of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting stelt zich verder ten doel de geschiedenis van de levering van het leidingwater in Nederland vast te leggen en daarvoor de historische collectie van waterleidingbedrijven in Nederland te beheren, behouden en selectief uit te breiden.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door tentoonstellingen en educatieve programma’s te organiseren.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Werving van gelden
Verkoop van entreebewijzen
Subsidies
Donaties
Sponsoring
Overige inkomsten (verhuur zalen, horeca)

Bestuurssamenstelling:

Margreet van Gastel, voorzitter

Frank Wissink, lid

Jan Hutten, lid

Pieter de Boer, lid

Directeur

Jos van den Mosselaar

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De werknemers zijn ingeschaald in een door het museum gehanteerde loonstructuur. De vrijwilligers ontvangen een fiscaal onbelaste vrijwilligersvergoeding.

Klik om de jaarrekening & de toelichting van 2018 in te zien.