Het museum

In 1998 ontstond bij toenmalig dijkgraaf mr. H. van Brink het idee voor een voorlichtingscentrum over water. De Begijnenmolen, die al sinds 1404 aan de St. Jansbeek in Arnhem staat en een monumentale trekpleister is in Park Sonsbeek, leek hiervoor een geschikte locatie. De vervallen molen was dringend toe aan een ingrijpende renovatie. Maar net zoals de opknapbeurt uit de hand liep, gebeurde dat met het idee van het voorlichtingscentrum. Van Brink constateerde ‘dat er in heel Nederland geen museum over zoet water bestond’ en al gauw werd er gesproken over een permanente expositie. Met behulp van anderen groeide het idee snel uit tot het Nederlands Watermuseum.

De bouwval bood eerst niet zoveel mogelijkheden; de monumentenstatus verhinderde uitbreiding in het park. Maar ondergronds mocht er wel gebouwd worden. Achteraf was het een heikel karwei – om de opwaartse kracht van het grondwater te weerstaan moest er een twee meter dikke betonvloer met zware verankering worden gelegd.

Op 7 juni 2004 werd het museum officieel geopend door Melanie Schultz-van Haegen, toenmalig staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat:

“Schoon, veilig en voldoende water is niet vanzelfsprekend. Elke dag werken we er in Nederland hard aan om ons land te beschermen tegen overstromingen en de zoetwatervoorraad op orde te houden. Dat gaat niet vanzelf en raakt ons allemaal. Ik vind het daarom belangrijk dat het waterbewustzijn van de Nederlander vergroot wordt – of het nou gaat om het risico van onder zeeniveau wonen of om de waarde van zuinig watergebruik. Ook het Nederlands Watermuseum draagt daar aan bij. Ik vind het een heel mooi voorbeeld van hoe leren en beleven samengaat.”

De permanente missie die het Nederlands Watermuseum zich heeft gesteld, is geen historische of technische presentatie over water maar bezoekers bewustmaken van iets wat we als heel normaal zijn gaan beschouwen: dat er zoetwater ís. Dat we onze toiletten doorspoelen met drinkwater, maar ook dat een mens voor 60 procent uit water bestaat, waaronder zijn botten en zijn tanden. En dat minder dan één procent van het water dat in ons land door publieke waterdiensten wordt behandeld, wordt gebruikt om te drinken of te koken.

Het Nederlands Watermuseum werd/ wordt mede mogelijk gemaakt door:

BAM Utiliteitsbouw

Witteveen +Bos

Papierfabriek Doetinchem

Waterstromen

Waterschap Rijn en IJssel

Het bestuur van het Nederlands Watermuseum wordt gevormd door:

 • Margreet van Gastel
  Margreet van Gastel Voorzitter
 • Jan Hutten
  Jan Hutten bestuurslid
 • Martien den Blanken
  Martien den Blanken Bestuurslid
 • Peter de Haan
  Peter de Haan Bestuurslid
 • Frank Wissink
  Frank Wissink Bestuurslid
 • Pieter de Boer
  Pieter de Boer Bestuurslid

Het team bestaat uit:

 • Jos van den Mosselaar
  Jos van den Mosselaar Directeur

  Tel. 026 – 355 1247

 • Tanja Messemaker-Mathijssen
  Tanja Messemaker-Mathijssen Secretariaat | Sales | Marketing

  Tel. 026 – 355 1241

 • Irene van Dongen
  Irene van Dongen Educatie

  Tel. 026 – 355 1245

 • Monique Verber
  Monique Verber Adjunct directeur | Coördinator publieksdiensten

  Tel. 026 – 355 1257

 • Muriel Ras
  Muriel Ras Balie | Winkel

  Tel. 026 – 355 1251

 • Daphne Mol
  Daphne Mol Educatie

  Tel. 026 – 355 1244

 • Marleen van den Heuvel
  Marleen van den Heuvel Educatie | Coördinator boot- en RWZI excursies

  Tel. 026 – 355 1245

 • Els Koens
  Els Koens Balie

  Tel. 026 – 355 1251

 • Gerrie Reerink
  Gerrie Reerink Facilitaire dienst

  Tel. 026 – 355 1258

 • Paul Ashton
  Paul Ashton Facilitaire dienst
 • Conrad Makosz
  Conrad Makosz Facilitaire dienst
 • Rianne Hutjens
  Rianne Hutjens Balie | Educatie

Werken bij het museum

Medewerkers
Medewerkers

Het team vaste medewerkers
van het museum bestaat uit de bovengenoemde
personen.

Vrijwilligers
Vrijwilligers

Het museum werkt met een
team van ca. 60 vrijwilligers
Wil je ons team komen versterken?

Stagiaires
Stagiaires

Lijkt het je leuk om bij een dynamische organisatie in het prachtige park Sonsbeek
stage te lopen?

Algemeen Nut Beogende Instelling

Naam: Stichting Nederlands Watermuseum

RSIN: 808303430

Contactgegevens:

Bezoekadres:  Zijpendaalseweg 26, 6814 CL Arnhem

Postadres:  Zijpendaalseweg 26, 6814 CL Arnhem

Telefoonnummer: 026-4452548

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel met tentoonstellingen en educatieve programma’s een zo breed mogelijk publiek te informeren over en te betrekken bij “alle aspecten van zoetwater” middels het beheren en onderhouden van een voor het publiek toegankelijk educatief watermuseum in en rondom de Begijnemolen in het park Sonsbeek te Arnhem, en voorts al wat hiermee rechtstreek of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting stelt zich verder ten doel de geschiedenis  van de levering van het leidingwater in Nederland vast te leggen en daarvoor de historische collectie van waterleidingbedrijven in Nederland te beheren, behouden en selectief uit te breiden.

De stichting  tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door tentoonstellingen en educatieve programma’s te organiseren.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Werving van gelden

 • Verkoop van entreebewijzen
 • Subsidies
 • Donaties
 • Sponsoring
 • Overige inkomsten (verhuur zalen, horeca)

Bestuurssamenstelling:

Margreet van Gastel, voorzitter

Martien den Blanken, lid

Frank Wissink, lid

Peter de Haan, lid

Jan Hutten, lid

Pieter de Boer, lid

Directeur

Jos van den Mosselaar

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De werknemers zijn ingeschaald in een door het museum gehanteerde loonstructuur. De vrijwilligers ontvangen een fiscaal onbelaste vrijwilligersvergoeding.

 staat-van-baten-en-lasten-2016

De jaarrekening over 2017 met toelichting zal in de eerstvolgende bestuursvergadering worden vastgesteld.

Start typing and press Enter to search