het laatste nieuws

Expositie Fotoclub Meinerswijk

Expositie Fotoclub Meinerswijk

De thema’s van de expositie zijn: Te veel, te weinig, te vies Water en Kind en Water. De expositie vindt plaats van 6 oktober 2019 tot 7 januari 2020.

Vervoerssubsidie

Vervoerssubsidie

Ook in 2019 stelt Waterschap Rijn en IJssel weer vervoerssubsidie beschikbaar voor de groepen 7 en 8 in hun werkgebied.