het laatste nieuws

Vervoerssubsidie

Vervoerssubsidie

Ook in 2019 stelt Waterschap Rijn en IJssel weer vervoerssubsidie beschikbaar voor de groepen 7 en 8 in hun werkgebied.