het laatste nieuws

Het museum heeft net als de afgelopen jaren wederom een groeiend aantal bezoekers. Het museum sluit 2019 af met bijna 66.000 bezoekers.

Daarnaast is het museum bij de door de Nederlandse Museumvereniging ingestelde kidsproofverkiezing het afgelopen jaar de winnaar van de Provincie Gelderland geworden.

Steeds meer bedrijven en instanties weten het museum te vinden voor het houden van bijeenkomsten, vergaderingen, relatiedagen e.d.  De opbrengsten hiervan komen allemaal ten goede van het museum.

Na ruim 15 jaar bestaan worden er nu plannen ontwikkeld voor aanpassing en vernieuwing van de inhoud van het museum.