het laatste nieuws

Fotoclub Meinerswijk is een kleine club van enthousiaste amateurfotografen die kortgeleden haar 5-jarig bestaan vierde.

Het idee om een fotoclub te beginnen is ontstaan tijdens een fotoworkshop in Meinerswijk Arnhem. Het lag dan ook voor de hand om de club de naam ‘Fotoclub Meinerswijk’ te geven.

Het doel van de club is de deelnemers plezier te laten beleven aan het maken, verbeteren en bespreken van foto’s. Ook technische aspecten komen hierbij aan bod. Tegelijk speelt gezelligheid en ongedwongen jezelf kunnen zijn, met onderling respect naar elkaar, een grote rol.

De club komt maandelijks bijeen. Om de creativiteit te bevorderen wordt gewerkt met een maandthema, dat bedacht wordt door de leden zelf.

Naast fotobesprekingen is er ruimte om één van de fotografen zijn of haar portfolio te laten presenteren.

Inmiddels is er ook een aantal fotokettingen geregen die niet meer weg te denken zijn uit onze club.

Tevens worden onderling spontaan afspraken gemaakt om onderwerpen uit te diepen en om gezamenlijk op pad te gaan.

De Expositie

Het Nederlands Watermuseum in Arnhem bood fotoclub Meinerswijk de mogelijkheid om haar fotowerken te exposeren.

De thema’s van de expositie zijn: Te veel, te weinig, te vies Water en Kind en Water

De expositie vindt plaats van 7 oktober 2019 tot 5 januari 2020.

De leden van Fotoclub Meinerswijk zijn enthousiast op pad gegaan om in beelden één van de thema’s vast te leggen.

Zo is een zeer geslaagde verzameling fotografische werken ontstaan die we graag aan de bezoekers van het Nederlands Watermuseum willen tonen.